Andelsägarnämnden

Yttranden från Andelsägarnämnden

När yttrande från Andelsägarnämnden lämnas så presenteras ärenden som kan anses vara av principiellt intresse för Andelsägare och Grundandelsägare nedan.
Datum
Ärende

2021-03-31

Frågeställningar från en andelsägare till AB Botkyrkabyggen med begäran om yttrande från nämnden.


Yttrande