Andelsägarnämnden

Välkommen till Andelsägarnämnden

Som gäller för de flesta former av boende så uppstår någon gång meningsskiljaktigheter mellan de som bor i samma hus eller mellan delägarna.
För att underlätta att nå lösningar vid meningsskiljaktigheter mellan delägarna i en Andelsfastighet har denna nämnd inrättats. I stället för att delägare ska gå till allmän domstol kan nämnden ge en opartisk bedömning och utfärda rekommendationer. Andelsägarnämnden är inrättat av och administreras av Licensgivaren för Andelsägarmetoden (Andelsägarbolaget M2 AB) men är helt obunden i sina yttranden.
Nämnden består av tre jurister med mycket lång juridisk erfarenhet.
Både Andelsägare och fastighetsbolag kan vända sig till nämnden med ett ärende där sedan motparten får möjlighet att svara innan nämnden ger sitt yttrande.
Hela förfarandet är i huvudsak skriftligt och nämnden ger ingen enskild rådgivning per telefon eller e-post.