Andelsägarnämnden

Våra ledamöter

Andelsägarnämnden består av tre ledamöter där samtliga har en djupgående juridisk erfarenhet av frågor som rör bostäder och fastigheter. 
Kjell E. Johansson 

Andelsägarnämndens ordförande.
Hyresråd (domare) vid hyresnämnden i Stockholm och tidigare advokat/konsult. Kjell har även tjänstgjort vid Stockholms tingsrätt och kammarrätten i Stockholm.
Från 1 november 2020 senior rådgivare.

Tore Ljungkvist

Tore Ljungkvist är konsult i fastighetsrätt. Han har tidigare varit bl.a. hovrättsråd i Hovrätten för västra Sverige och chefsjurist och vice VD för Fastighetsägarna Stockholm.Tore har även deltagit som expert och sekreterare i statliga utredningar.

Håkan Julius

Tidigare rättschef i dåvarande bostadsdepartementet, chefsrådman vid Stockholms
Tingsrätt och chef för Hyresnämnden i Stockholm. Har lett eller deltagit som expert i statliga utredningar om bl.a. hyra och bostadsrätt.